Какво ценно можете да намерите в  книгата „ОКР обсесивно-компулсивно разстройство или драмата да си странен“


Считам,  че в тази книга написана и издадена от мен има няколко много полезни разработки и твърдения. Ако потърсите в световната литература, има написани много ценни идеи и споделен опит. За мен обаче това не беше достатъчно  докато работех със засегнати от ОКР.

Не намирах единна психоаналитична разработка на механизма на действие на болестта, на болестния й модел, който да обясни какво се случва на дълбинно психично ниво освен на видимото симптоматично ниво. Разработката на подобен модел посочва и причините всичко това да се случва със засегнатите. Имах нужда да разбера връзките на всичко със всичко в механизма – със симптома, със причините, с личността, с характера, с болестните тенденции и перспективите пред засегнатите. Като терапевт намирам за много важно да разбирам процесите и причините за тях,  за да мога коректно да подбера подходящ подход на всеки етап от лечебни процес. Защо? Простичко е,  лечебния процес е обратния на болестта, пътят му е наобратно. Ако разбирам как пациентът ми е дошъл до мен като симптоматика, аз ще формирам коректен път обратно от болестта му. Това е причината съществена част от книгата да е обяснение на този болен модел.

Втората съществена разработка в книгата за мен са причините за болестта ОКР. Търсени са на много места и под различна форма, видими и невидими в семейната и обществената среда, възпитанието,  отношенията и поведенията, личността и характера,  травмите,  навсякъде където се сетих. Защо? Отново е простичко. Причините за болестта са формирали нейните болестотворни „отпечатъци“ в душата на страдащия,  а той е и техен болен продукт. Когато разбираш причините, разбираш основата и само там в основата на болестта е истинското и лечение.

Считам за изключително важно засегнатите да започнат да разбират болестта си. Когато разбираш проблема, започваш да искаш да го поправиш вместо да страдаш. Така засегнатите имат шанс да пожелаят да се включат в лечението си,  а без тяхно активно участие то е невъзможно. С разбирането на болния модел и причини изчезва мистерията на болестта, а лечението става единствена алтернатива. За съжаление в обществото ни съществува грешното убеждение, че лечението идва отвън, че някай ме лекува. Не, не и не, лечението е вътрешен процес в човека, а желанието да си здрав е негов мотиватор и двигател. Лекуващият разбира процеса и го подкрепя адекватно във всичките му етапи.

Третото за мен много ценно съдържание на тази книга са препоръките към близките на засегнатите, как да се отнасят здраво с тях,  за да не останат част от „сценария“ на болестта,  която безспорно повлиява болно цялата семейна среда. Опитът ми показва, че родителите и случвалото се с тях в миналото са едни от основните източници на заболяването в детска възраст,  както и един от основните потърпевши в настоящето. За мен ОКР е болест на средата,  не само на човека. Той се е разболял в нея и вторично я разболява. За мен лечението на ОКР е колективна отговорност и грижа,  защото и ОКР  е и личен и колективен проблем. Едностранчив подход поддържа болестта и я превръща в една, както е модерно да се казва „нова нормалност“, за съжаление болна и разболяваща.

Четвъртата ценна разработка в тази книга са терапевтичните идеи основани на практиката ми. Тя не насочена толкова към засегнатите от ОКР,  а предимно към терапевтите. Тук онези терапевти,  които имат интерес към дълбинна психотерапия могат да се запознаят с патологичният модел не просто на обсесивно-компулсивното разстройство, а с един универсален патогенен модел на неврозата, в случай че се абстрахират от симптома и погледнат по-общо на модела.

Съжалявам,  не успях да разделя причини и механизъм от терапия,  защото процесуално са елементи от едно цялостно разбиране. Затова пък онези,  които са засегнати може да срещнат множество цитати от практиката ми на терапевт и е възможно да припознаят части от себе си, а така защо не и собствената си терапия след време.

Всъщност, може би именно споделеното от засегнати от ОКР в хода на терапията им е най-ценното, което споделям в тази книга. Анонимността му защитава личното им пространство,  но е безценна помощ за всички, които страдат и не знаят защо или се опитват да се справят сами с нещо,  което не разбират. Да припознаят страданието си и да разберат, че не са сами е основната идея на тази книга.

681 Преглеждания

СТАТИИСПОДЕЛЕНИ