ОКР Какво е това обсесивно-компулсивното разстройство


Определение. Обсесивно-компулсивната болест е мисловно–поведенчески модел, който възниква най-често при ригидната/натрапливата/ личност на база тревожност, като ирационален вентил. Възникнал веднъж човекът се „заклещва” в него, поради оформянето на порочния му кръг и не може да излезе от него сам без специализирана помощ. Обсесивната болест е и причина за личностов, а в последствие и характеров регрес в посока шизоидни разстройства.

Едно от определенията за нея е: „Повтарящи се мисли/натрапливи мисли, обсесии/ и действия /ритуали, компулсии/в честота над 1-2 пъти, превърнати от пациента в безсмислен ритуал.“ Нормалният човек повтаря действие или проверява ефекта от него 1-2 пъти. Натрапливо болния го прави десетки и стотици пъти.

Определението за обсесивно-компулсивно разстройство/натраплива болест по МКБ10, психиатричния класификатор на болестите е:

„Обсесивни мисли  и или поведение, мъчителни за пациента поне 2 седмици, като:

–  Болния ги разпознава като свои

–  Опитал се е да им се противопостави, най-малко на една мисъл или действие.

–  Не се възприемат като  приятни.

–  Повтарят се по неприятен за болния начин.“

Натрапливи мисли. Особености: Тук се отнасят натрапливи страхове и представи, както и импулси. Характерна е несигурността на болния относно последствията от негови собствени действия. Може да има страх, че ще причини нещастие някому. Може да вижда картини на бедствия при което вижда себе си за виновен. Може да има страх от това, че импулсивно ще направи нещо неприлично или неправилно или грешно.

Ритуали. Особености: Това е натрапливо повтарящо се действие с предпазна цел, което погасява напрежението породено от натрапливата мисъл. Оформя се комплекс – „тази мисъл няма да ме тревожи, ако направя този ритуал“. И той помага, но моментно и частично, до следващия поток от натрапливи мисли. Не може да се завършат реално полезни действия, поради отклоняване в ирационални ритуални действия.  Възможни са сложни динамично еволюирали ритуали  продължаващи  часове, завършващи с пълно изтощение и отчаяние.

Резултати за засегнатия: Той унищожава времето си с безплодни повтарящи се действия на проверка с цел сигурност, като в резултат на ирационалността и безплодността им, усещането за сигурност е само резултат на временно успокоение и на практика е крехко и лесно нарушимо.  Поради прикриване на ритуалния комплекс от социума следва изолация, безработица и още по-голяма несигурност. Следват тежка депресия и рядко суициди/опити за самоубийство/. Макар и рядко, поради ирационалността на комплекса, изолацията и дереализацията има опасност от преминаване в психоза.

959 Преглеждания

СТАТИИСПОДЕЛЕНИ