ОКР Диагноза


Поставянето на диагноза от специалист е не просто желателно, а задължително. Много пациенти идват или ги водят родителите с вече поставена диагноза или споделят, че са чели в интернет и на база на това сами са поставили диагноза. Считам за коректно да знаем ролята на интернет и до къде информацията в него може да ни помогне, а не да го ползваме за самостоятелна диагностика и лечение. Зная, че много от засегнатите се опитват сами да се справят при това понякога с всичко, но ето пиша го много категорично, че д ОКР не можете да се справите сами. Даже да прочетете всичката литература пак не можете да се справите сами.

Да, важно е да се пише, важно е да се чете и да сме информирани. Важното обаче при информацията е, че тя ни дава възможност за цивилизован поход към лечението, в който границите на кой до къде са му знанията и възможностите, съответно ролята е основополагащо. Колкото и да чета в интернет как се строи къща, няма да мога да си я построя в случай, че струпам нужните материали на двора си. Ако все пак опитам ще изхарча толкова време и ресурс да сглобя нещо като къща, че всичко ще се обезсмисли поради лошата функционалност на резултата. Обучен специалист ще го направи лесно и бързо, а резултатът в експлоатационно отношение ще е добър. Ако прочета обаче какви къщи се строят, как се прави това и какво ми е нужно ще подходя конструктивно, така че да направя добър избор и ще зная как да съдействам и с какво.

И така, диагнозата се основава на дефиницията и критериите описани в специализираната литература и диагностични справочници, като при ОКР се основа са следните:

Определението за обсесивно-компулсивна разстройство/натраплива болест според психиатричния класификатор на болестите МКБ10, е:  „Обсесивни мисли  и или поведение, мъчителни за пациента поне 2 седмици, като:

–  Болния ги разпознава като свои.

–  Опитал се е да им се противопостави, най-малко на една мисъл или действие.

–  Не се възприемат като  приятни.

–  Повтарят се по неприятен за болния начин.“

В случай, че симптомите, които Вие или Вашето дете имате съвпадат с написаното в тези редове е желателно да потърсите консултация със специалист психиатър за диагностициране на състоянието и ако е нужно по негова преценка да се започне медикаментозно лечение, за да се спре развитието на болестта.

Нужно е терапията на ОКР да включва двата подхода – медикаментозен и психотерапевтичен. Така следващата стъпка е да намерите психотерапевт, който да работи с причините за болестта у вас. Леките форми на обсесивност обикновено не се нуждаят от медикаментозно лечение, но да не забравяме, че всеки случай е индивидуален и носи своята специфика налагащи диагностика с оценка на състоянието, стадия на болестта и това съотнесено с личностния статус. Не забравяйте, че написаното тук е информация, която ще помогне да не губите ценно време при това в страдание.

778 Преглеждания

СТАТИИСПОДЕЛЕНИ