ОКР Кой развива болестта. Личностовите особености като предразположение към нея.


Кой развива това заболяване?  Хората развиващи обсесивно-компулсивно разстройство се тревожат за живота си, от нещо в живота си, как ще се справят с живота си. Често външно изглеждат уверени и справящи се, стабилни, а вътрешно са неуверени, колебливи, несигурни. Много искат и упорито се опитват да се справят, но не се случва или поне така на тях им се струва или изискванията им са толкова високи, че са непостижими. Най-често това са хора с черти от така наречената натраплива/ананкастна и бих казал ригидна личност. Не е задължително хора с тук изброената характеристика да се разболеят от ОКР, така че това не е диагноза, а просто личностово предразположение, което засилва като с увеличително стъкло гореописаните тревожности.

Често притежават следните качества:  Любов към реда, скъперничество, липса на гъвкавост/ригидност/, твърдоглавие,  перфекционизъм, задълбочаване в детайли до загуба на време, или единствено те са нормални и адекватни, а действията им правилни. Имат подчертана склонност към съмнение, колебание, неувереност. Засегнатите често имат страх да не бъдат манипулирани, използвани, хванати в клопка. Не се оставят да бъдат завладяни от чувства и емоции и много мислят и често това се проявява с прекаляване с компютърни игри и интернет светове, където са успешни, справящи се и неконфронтирани или поне не застрашаващо конфронтирани или на игра. Чувството им за реалност е променено от едно прекалено недоверие и страх да не им се случи нещо лошо и заместено обикновено от фантазии.

Имат голямо желание да бъдат известни, забелязани, приети от другите, но ужасно се страхуват от това, защото нямат самочувствие и възприятията им за себе си са, че са странни, различни, че не могат да се справят, понякога че не заслужават и чувството им за лична вина затвърдява тези възприятия . Имат илюзията: „Трябва всичко сам да си свърша” и, че не бива да искат помощ, подкрепа. Не умеят да се помолят, защото това би наранило допълнително и без това крехкото им самочувствие. Всъщност не съзнават, че се облягат на правила и правилници, които им дават усещане за сигурност. Други характеристики може да са: амбиция, суета, страх от изява, страх да бъдат оценявани, ксенофобия, национализъм, фанатизъм.

Защо стигат хората до натрапливости?  От една страна засегнатите от ОКР са хора със засилено чувство на несигурност за разлика от другите хора. Това чувство носят от детството си и го считат за нормално. Да си сигурен в съществуването си е основа на самото съществуване, на неговата позитивност, конструктивност и креативност. Обратно – да се чувстваш несигурен мотивира поведения и действия търсещи сигурност. Натрапливостта е такова поведение. Тя е поведението да оцелееш въпреки, правейки отново и отново предпазно действие.

От друга страна засегнатите от ОКР са недоверчиви – те не вярват на никого, не вярват на реалностите, на околните, даже и на себе си не вярват и затова имат нужда да проверяват всичко. Недоверието ги държи в напрежение и ражда тревожност от несигурността.  Чувството на сигурност е функция на способността ни да вярваме. Вярват обаче на закона, правилата, реда, казаното от авторитети, защото е по удобно да се облегнеш на нещо, което всички казват че е вярно, отколкото да си състояние на собствена преценка, което за тях е болезнено трудно. То е като да живееш в паралелен на останалите свят. Свят от изкривени огледала.

1098 Преглеждания

СТАТИИСПОДЕЛЕНИ