Още причини да напиша книгата: „ОКР Обсесивно-компулсивно разстройство или драмата да си странен“


Ако потърсите може да намерите много статии за ОКР. На пазара може да намерите и други книги като „Обсебен ум“ или „Натрапливостите. Причини, симптоми терапия“, които са популярни. Всеки автор подхожда към неговия материал от неговата гледна точка, формирана от обучението му, метода, практиката му, даже личностовата му специфика и характер, а даже и от специфични човешки ценности определени и културалната среда, в която се е формирал. Знанията и трупащия се опит с това заболяване, работейки все по- и по-дълбинно в годините ме доведоха до идеята за абсолютната нужда от разбулване на мистерията ОКР, пласт по пласт до край. Е, през моята гледна точка. И ако се питате какво имам предвид под „край“, считам, че това е здравето – целта на лечението. А то самото, за да съм коректен не е край, а процес и баланс. Защо не да го наречем и начин на съществуване.

Какво ме шокира? Шокира ме, че засегнатите от ОКР често нямат и идея, че имат проблем, че са болни от сериозно заболяване и се опитват да се справят с него по възможният им начин, който е далеч от адекватен, даже бих го нарекъл още по-разболяващ. Така и участват в болестта се и я засилват.

Шокира ме винаги колко малко осъзнати сме за проблемите си. И изхождам от собствените си наблюдения върху себе си, че съзнанието не е пасивен само процес на отражение на реалността. То е и активен, еволюиращ процес нуждаещ се от желание за осъзнатост. Мисля, че само желаещият да види вижда, а да виждаш означава да знаеш какво адекватно на ситуацията да направиш.

Намирам натрапливостите за сериозен болестен симптом изискващ осъзнатост, разбиране и адекватни поведения. Даже нещо повече, натрапчивите мисли и поведениа са сериозен сигнал, че личността свръхкомпенсира дефицитите си, а декомпенсацията отчаяно се удържа от разгръщане чрез симптома. Намирам осъзнатостта, знанията и желанието за основа на лечението, базирано на здрави поведения, отношения и лечение на детската травма. Намирам здарвето за процес на грижа за себе си и намирам собствената отговорност за фактор фокусиращ усилията в тази посока.

610 Преглеждания

СТАТИИСПОДЕЛЕНИ