Споделена рисунка – отговор


Всеки споделя както може. Едн е силен в разказа, друг в разсъждението, трети в стиха, друг в образи. Образното изразяване е много ценно. В картина можеш не само да кажеш, а да разкажеш едномоментно много дълбоко. Образът задейства пластове и пластове психика – мисъл, чувства, усещания, асоциации и препраща посланието в дълбочина, която ние самите едва ли си представяме. Не случайно изобразителното изкуство е толкова ценено, то е наратив в образ. Вижте сами!

Чувствам ОКР така

Споделената скица беше отговор на въпросът ми: „Как се чувстваш?“ Пациентът ми беше в криза и това беше начинът по който ми обясни състоянието си многопластово. По-късно ми подари картината, което беше чест за мен. Всеки принос в познанието, което излагаме в ОКР пространство е безценен за разбирането на болестта. Познанието е път към лечението.

Скицата-отговор е авторска и имам разрешението на автора за публикуването и анонимно. Можете да я уважите с коментар във форума, ако желаете.

247 Преглеждания

СТАТИИСПОДЕЛЕНИ