ОКР споделено в стихове


Тези стихове ми бяха пратени от млад човек. Беше ги написал за себе си и ми ги прочете на първата ни среща, за да ми покаже как изживява болестта си. Не искам да коментирам написаното. То се усеща. Само ще кажа, че се възхищавам на смелостта да се сподели това изживяване. Рядко някой се осмелява да сподели какво е в душата му, а това е безценно за всички онези, които го изживяват вътре в себе си, но остават затворени с болестта. Споделеното страдание е половин страдание. Не че сме го дали някому, а поради възможността някой да ни разбере, да ни подкрепи и да ни помогне да погледнем на нещата в живота си по друг начин. С факта на споделяне вече не сме сами в този ужас. Със споделянето се появява надеждата, а тя е първото и последно островче на вярата – така нужен, но липсващ житейски инструмент при всеки засегнат от ОКР.

~

Каня всички, които имат този проблем да споделят тук своите творби – стихове, мисли, рисунки. Не сте сами!

~

Болестта на съзнанието е моят живот – Български

Обсесивна, психотична, хистрионна,

Депресивна, нихилистична, суисидна,

Има ли някога смисъл,

Има ли накъкъв смисъл… 

Искам просто да изчезна от света,

Защо не мога да си тръгна дискретно?

Искам просто да прилегна на света,

Защо не мога да получа внимание лесно? 

Обожавай ме, но бъди честен,

Мрази ме, но те моля просто 

Не ми закривай очите,

Омръзна ми от лъжи. 

Искам просто да съм тук,

Защо не мога да живея?

Искам просто да съм светец,

Защо не мога с добро да се вея? 

Да свириш китара с откъснати струни,

Да тичаш с разкъсани обувки,

Да обичаш с разкървено сърце.

Никога не съм била човек. 

„Просто виждам света различно“,

Дали това не е извинение да съм злодей.

„Просто имам нужда от време лично“,

Дали това не е причина да съм друг човек. 

Искам просто да ме видят,

Защо не мога себе си да приема?

Искам просто да съм нещо неприлично, 

Защо не мога да спра да се отричам? 

Просто виждам света различно. 

Болеста на съзнанието е моят живот. 

~

Mental illness is my life- English 

Obsessive, psychotic, histrionic,

Depressive, nihilistic, suicidal,

Does it even matter

Does it ever matter… 

I just want to disappear, 

Why can’t I turn away in discretion?

I just want to appear, 

Why can’t I get all the attention? 

Love me but be honest, 

Hate me but please just

Tell me the truth,

I’m done being lied to. 

I just want to be here,

Why can’t I just be alive?

I just want to die a martyr, 

Why can’t I be the good guy? 

Playing a guitar but my strings are plucked, 

Running but my shoes are torn,

Loving but my heart is broken.

I was never much of a person. 

‘I just see the world different’

Is that just an excuse to be evil,

‘I need a little time to myself’

Is that just a reason to be someone else. 

I just want to be seen,

Why can’t I acknowledge my sense?

I just want to be obscene, 

Why do I deny myself? 

I just see the world different.

Mental illness is my life.

260 Преглеждания

СТАТИИСПОДЕЛЕНИ